De Drie Stellingen vaccineert tegen corona

Apotheker Rogier Hilbers van apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde is de eerste apotheker in Nederland die zelf vaccineert tegen corona. “We verwachten hiermee een voorbeeld te zijn voor andere apotheken”, vertelt Hilbers. “Op deze wijze zorgen we dicht bij de mensen in hun eigen wijk voor een uitbreiding van het bestaande vaccinatienetwerk van de GGD.”

Het is voor het eerst in Nederland dat een apothekersteam zelf prikt tegen corona. Om de prikken te kunnen zetten, heeft een huisarts de apotheker en enkele van zijn medewerkers officieel ‘bekwaam’ verklaard. Dit is nodig om de vaccinaties te mogen zetten. “We hebben een mailing uitgestuurd naar ons patiëntenbestand waarin we de vaccinaties aankondigen. Vanaf 22 November zetten we de eerste prikken”, vertelt Rogier Hilbers, directeur van apotheek De Drie Stellingen en tevens bestuurder van de Friese Apothekersorganisatie. “Ook als mensen alleen informatie willen over vaccinaties kunnen ze bij ons terecht.”

Fijnmazig en persoonlijk
“Fijnmazig vaccineren en persoonlijk mensen uitnodigen, helpt de vaccinatiegraad te verhogen”, verwacht Hilbers. “Vorige week bleek uit onderzoek van Lifelines dat een deel van de mensen die niet gevaccineerd is, zit te wachten op een persoonlijke oproep. Weer anderen weten niet dat vaccineren gratis is en niet ten koste van het eigen risico gaat. Ook wijst het onderzoek uit dat een deel van de ongevaccineerden meer vertrouwen heeft in medici dan in de overheid. Een apotheek is bekend en vertrouwd voor mensen.”
Het is niet de eerste keer dat De Drie Stellingen bijspringt. In juni hielpen medewerkers van de apotheek bij het klaarmaken van vaccinaties voor de GGD.

Bijdrage aan bestrijden coronapandemie
Apotheker Hilbers werkt nauw samen met GGD Fryslân. ‘We willen als GGD graag samenwerken met de apothekers. Het is laagdrempelig voor de inwoners van Fryslân, maar het kon niet zomaar. Zo moest er juridisch een aantal zaken geregeld worden en moesten de apotheker en zijn team een speciale training volgen”, aldus Nils van Mourik, kwartiermaker vaccineren GGD Fryslân. “We zijn blij dat De Drie Stellingen kan beginnen en hopen dat het een succes wordt, zodat we ook op andere plekken in Friesland kunnen starten.”

Wat Hilbers betreft, blijft het vaccineren door apothekers niet beperkt tot zijn apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde. “Waarom zouden niet alle vijftig apotheken in Friesland en alle 2000 apotheken in Nederland gaan vaccineren? Apothekers kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de coronapandemie.”