Wij zijn úw Apotheek De Drie Stellingen

Het team van Apotheek De Drie Stellingen

De locaties van úw Apotheek De Drie Stellingen

 

De Servilocker, 24/7 medicijnen ophalen

 

Wat doet uw apotheek?

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel veilig kunt gebruiken naast mogelijk andere medicijnen en persoonlijke omstandigheden. Daarna lichten we toe hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dan bent u er zeker van dat u het medicijn veilig en juist kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo’n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen.

We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom altijd door aan ons.

Wij adviseren u ook om de zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen, de zelfzorgmiddelen, in de apotheek te laten registreren als u chronisch medicijnen gebruikt, wanneer u zwanger bent, of bijvoorbeeld een kinderwens hebt. Wij kunnen dan voor u controleren of u ze veilig kunt gebruiken.

Overleg met Artsen

Artsen en Apotheek De Drie Stellingen werken nauw samen? Soms is er iets bijzonders met een recept, een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zo nodig met de voorschrijvende arts.

Regelmatig hebben we met een groep huisartsen uit de gemeente Ooststellingwerf een ‘Farmaco-Therapie-Overleg‘. We zoeken dan antwoorden op vragen als: “Welke middelen werken heel goed én zijn redelijk geprijsd? Wat vinden we van dat nieuwe geneesmiddel?” Aan dit overleg kunnen we, met onze farmaceutische kennis, een goede bijdrage leveren.

Certificaat/Kwaliteitszorgsysteem (KZS)

Apotheek De Drie Stellingen is de eerste apotheek in Friesland die sinds het jaar 2000 is gecertificeerd middels het kwaliteitszorgcertificaat HKZ/NAN.

Dit certificaat geeft aan dat wij volgens de Nederlandse Apotheek Norm werken!

Dat wil zeggen: Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

Twee van onze assistenten zijn opgeleid als kwaliteitszorgfunctionaris. Zij zijn geschoold in het opzetten en onderhouden van ons Kwaliteitszorgsysteem.

Het Kwaliteitszorgsysteem betreft een verzameling procedures, werkinstructies en formulieren, waarin alle werkzaamheden en afspraken zijn vastgelegd. Het belangrijkste van een KZS is dat iedereen op dezelfde wijze werkt, dat er eenduidigheid is voor iedereen en dat de kwaliteit die wordt bereikt reproduceerbaar is. Het kwaliteitsniveau wordt zo geborgd en vastgehouden.

Certificering is de eerste stap. Elk jaar is er een nieuwe toetsing om te kijken of we nog steeds werken zoals we beschreven hebben. En na drie jaar doen we opnieuw ‘examen’. Het gaat erom dat we kunnen aantonen voortdurend te werken aan verbetering.