Wij zijn úw Apotheek De Drie Stellingen

Het team van Apotheek De Drie Stellingen

De locaties van úw Apotheek De Drie Stellingen

 

De Servilocker, 24/7 medicijnen ophalen

 

Apotheek De Drie Stellingen?

Apotheek De Drie Stellingen is úw apotheek.

Onze visie

De apotheek is een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers.

Door middel van farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg leveren we een bijdrage aan het verbeteren van “de kwaliteit van leven”. Deze zorg zien we als een continu proces waaraan we inhoud geven door middel van zorgactiviteiten.

Een klantgerichte onderneming

Wij verzorgen voor onze klanten de levering van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen in combinatie met voorlichting, medicatiebegeleiding en farmaceutische patiëntenzorg.

Wij streven naar een correcte prijs/prestatieverhouding voor onze klanten.

Wij willen vanuit de behoefte van onze klanten de coördinatie op ons nemen betreffende de geneesmiddelenverstrekking tussen voorschrijvers, verzekeraars en toeleveranciers.

Onze missie

Onze missie betreft drie doelgroepen;

Patiënten: We geven de patiënt een optimale begeleiding rondom medicatie, met oprechte en vriendelijke aandacht.

Zorgverleners: Aan zorgverleners verlenen we professionele en collegiale steun.

Medewerkers: Onze medewerkers bieden we een veilige en inspirerende omgeving. Eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing zijn binnen ons team belangrijke waarden.