Opnieuw medicatiewijzigingen in 2023

Op medicatiegebied verandert er in 2023 opnieuw het één en ander in de vergoeding van medicijnen en hulpmiddelen. Apotheek De Drie Stellingen zet ze voor u op een rij.

Bent u komend jaar verzekerd bij Zilveren Kruis?
Veel mensen zijn verzekerd bij Zilveren Kruis. Onder Zilveren Kruis vallen ook De Friesland, FBTO, Interpolis, Ziezo en Prolife. Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u waarschijnlijk te maken met merkwisselingen van uw medicatie.
Tot nu toe had de apotheek vrijheid in merkkeuze, al kreeg de apotheek alleen de goedkoopste variant vergoed. Per 2023 geeft Zilveren Kruis aan apotheken alleen een contract met het  preferentiebeleid. Bij een preferentiebeleid bepaalt de zorgverzekeraar welk merk van een geneesmiddel zij vergoedt. Andere merken komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor veel mensen betekent dit dat zij in 2023 een ander merk van hun medicijnen zullen ontvangen.

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar?
Veel andere zorgverzekeraars hanteren al langer een preferentiebeleid. Vaak passen zij de voorkeursmerken aan in het nieuwe jaar. Een aantal zorgverzekeraars, te weten ONVZ, Eucare en DSW, heeft een zogenaamd laagste prijs beleid. De zorgverzekeraar vergoedt dan het goedkoopste merk, ongeacht welk merk geleverd wordt.
Kortom, bij alle zorgverzekeraars kunt u te maken krijgen met merkwisselingen.

Is het wisselen van merk veilig?
Het wisselen van merk is veilig. De werkzame stof is namelijk gelijk en de dosis ook. Wel kan het wennen zijn, omdat de verpakking of medicatie er anders uit ziet. Er kunnen andere hulpstoffen gebruikt worden door de fabrikant, maar dit leidt meestal niet tot klachten. De meeste hulpstoffen zitten namelijk ook in andere geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Ervaart u klachten na een wisseling? De apotheek kijkt graag samen met u naar een oplossing. Wilt u liever niet wisselen, dan kunt u ervoor kiezen om uw vertrouwde merk te blijven ontvangen tegen betaling.

Wisselen door leveringsproblemen?
De prijsafspraken tussen zorgverzekeraars en fabrikanten hebben ervoor gezorgd dat de geneesmiddelprijzen in Nederland laag zijn in vergelijking met andere landen om ons heen. Hierdoor worden veel zorgkosten bespaard. De lage prijzen hebben echter ook een keerzijde. Wanneer een fabrikant niet aan de vraag kan voldoen, zal hij de medicijnen verkopen aan het land die de hoogste prijs betaalt. Daardoor hebben we in Nederland vaker dan andere landen te maken met leveringsproblemen. Dit betekent dat u dan een ander merk ontvangt of zelfs ander geneesmiddel met vergelijkbare werking. De apotheek probeert altijd het best passende alternatief voor u te vinden.

Gebruikt u hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, diabetesmateriaal, wondverbandmateriaal of dieetvoeding?
In 2023 mag apotheek De Drie Stellingen u blijven voorzien van hulpmiddelen. Rechtstreeks voor de meeste verzekeringen. Alleen bij CZ of VGZ mag de apotheek niet zelf leveren, dan verwijzen we u naar de juiste leverancier. Onder CZ vallen Just, Nationale Nederlanden en Ohra en onder VGZ vallen IZA, Univé, IZZ, UMC, VGZ bewust en Zekur.

Klopt het dat vitamine D niet meer wordt vergoed?
Per 1 januari wordt vitamine D inderdaad niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Dit geldt voor alle sterktes en ook voor combinaties met calcium of alendroninezuur. Apotheek De Drie Stellingen heeft getracht alle patiënten die vitamine D gebruiken per brief te benaderen met een passend voorstel. Heeft u dit bericht niet ontvangen of heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met de apotheek.

Al deze veranderingen kunnen heel vervelend voor u zijn. Heeft u vragen of ervaart u problemen, dan staan we in de apotheek voor u klaar. Loopt u gerust binnen of bel voor een afspraak. We helpen u graag.