Rogier Hilbers in bestuur Lokaal Sportakkoord

Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. In Ooststellingwerf zijn er gelukkig volop mogelijkheden om te sporten, maar er liggen ook nog volop kansen voor verbetering. 

Twee jaar geleden is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Ooststellingwerf heeft deze mogelijkheid benut om de lokale sport de komende jaren een extra impuls te geven en gaan met de volgende thema’s aan de slag:

  1. Alle kinderen in Ooststelling worden vaardig in bewegen en hebben daardoor plezier in het sporten. Dit kan o.a. bereikt worden door de betrokkenheid van ouders te vergroten en de inzet van vakleerkrachten op scholen.
  2. Het behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen.
  3. Iedere inwoner, jong en oud, kan deelnemen aan sport en bewegen. Hierbij is extra aandacht voor senioren en inwoners met een laag besteedbaar inkomen. Voor de groep jeugdigen 12+ is extra aandacht om de cijfers van overgewicht en alcoholgebruik te verlagen.

Onder leiding van een sportformateur is een start gemaakt met dit akkoord.  Naast de gemeente zijn hierbij betrokken: welzijnsorganisatie Scala, onderwijsorganisatie Comprix, Omni vereniging SV Donkerbroek en zwembad De Haule. Vanuit de zorg zijn ZuidOostZorg en apotheek De Drie Stellingen (in de persoon van Rogier Hilbers) betrokken.

Enkele cijfers uit het lokaal sport- en beweegakkoord Ooststellingwerf:
.  30.2% van de inwoners is lid van een sportvereniging
.  62% is tevreden over de aanwezigheid van sportverenigingen, maar dit verschilt sterk per dorp
.  52% van de inwoners boven de 12 jaar heeft overgewicht
.  24% van de inwoners rookt