Urgentiebesef

Het coronavirus heeft keihard toegeslagen. Wat ons als maatschappij tot nu toe is overkomen, is nauwelijks te bevatten. Het coronavirus voelt als een vrachtwagen die met hoge snelheid op je af komt rijden en die je niet meer kunt ontwijken. Vooral van de snelheid waarmee het virus zich heeft weten te verspreiden, ben ik zelf erg geschrokken.

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor ons in de apotheek. Als apotheek zijn wij in een vroeg stadium tot actie overgegaan. Nog voordat premier Rutte zijn eerste toespraak hield, hadden wij de benodigde stappen ondernomen. Ontzettend belangrijk, want het is onze taak dat de regio Ooststellingwerf toegang houdt tot geneesmiddelen. Sluiting is voor ons geen optie.

We hebben daarom onze twee teams strikt gescheiden. Er werkt één team in Appelscha en één team in Oosterwolde. Om besmetting te voorkomen, hebben deze medewerkers enkel contact op afstand met elkaar. De enige fysieke verbinding is een bezorger die tussen beide locaties rijdt. Zij mag in Appelscha echter niet verder dan de zogenoemde sluis. Deze maatregel had veel impact. Planningen moesten worden omgegooid en thuiswerkplekken gecreëerd. 

Daarnaast mocht geen enkele medewerker meer afreizen naar een risicogebied. Op dat moment waren er vanuit de regering nog geen maatregelen, dus dat heeft best veel mensen verrast. Voor ons stond en staat echter voorop dat we onze medewerkers gezond houden. Wij hebben onze medewerkers daarom verzocht om eventueel geplande vakanties naar risicogebieden te annuleren. Wij hebben daarbij aangegeven bereid te zijn om, indien nodig, financiële schade te compenseren.

De week na de bekendmaking van de eerste maatregelen door de premier, werden wij overspoeld met de vraag naar mondkapjes. Wij hebben heel bewust praktisch geen mondkapje verkocht. De zorgverleners hebben ze op dit moment veel harder nodig en hetzelfde geldt voor desinfectiemiddelen. Binnen onze organisatie werkt de maatregel om de handen regelmatig twintig à dertig seconden te wassen met zeep ook afdoende.

We hebben op dit moment nog geen idee wat er op ons af gaat komen. Als apotheek hebben wij in ieder geval alles gedaan wat noodzakelijk is en dat al in een vroeg stadium. Hopelijk is iedereen inmiddels tot dit urgentiebesef gekomen.